CRN Bilişim

Web güvenliği konusunda, alanında uzman çözüm ortaklarımızla profesyonel hizmetler sunmaktayız.

Hizmet verdiğimiz güvenlik çözümlerini şöyle sıralayabiliriz:

Güvenlik Çözümleri

Bilgi güvenliği ; bilgiyi ve bilgi barındıran sistemleri yetkisiz erişimler, yetkisiz kullanım, bozulmalar ve değiştirmeler gibi her türlü zarar veren aksiyonlardan korumaktır.

Bu alanlar son aşamada; bilgi gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması, erişilebilir ve güvenilir olması gibi aynı ortak amaca hizmet etseler de temelde birbirlerinden bazı farklarla ayrılırlar. Bu farklar temel olarak; konuya, kullanılan yöntemlere ve konsantre olunan alana göre gösterilen yaklaşımda yatar.

Bilgi güvenliği; bilginin dijital, kağıt üzerinde ya da herhangi bir formda olmasından bağımsız olarak gizliliği, hassasiyeti, bütünlüğü ve erişilebilirliği ile ilgilidir.

Devlet kurumları, ordu, finansal kurumlar, hastaneler ve özel şirketler, çok büyük miktarlarda, çalışan, müşteri, ürün ve finansal durum hakkında gizli ve hassas bilgi saklarlar. Bu bilgilerin çok büyük bir kısmı elektronik ortamlarda depolanır ve transfer edilir. Bu saklanan bilgiler yanlış ellere geçerse olabilecekleri düşünmek bile korkutucudur. Gizli bilgileri korumak bir iş gerekliliği olmasının yanı sıra ahlaki ve yasal bir sorumluluktur.

PCI/DSS Tarama Hizmetleri

Payment Card Industry (PCI) Veri Güvenliği Standardı, Mastercard ve VISA kredi kartı organizasyonları tarafından belirlenmiş verinin kullanımı, korunması, saklanması, provizyonu ve iletimi ile ilgili ortak güvenlik standardıdır. Kısaca PCI-DSS olarak adlandırılmaktadır. Kredi kartları ile işlem yapan tüm üye işyerleri ve alıcı bankalar PCI-DSS standardına uymak zorundadır.
Kredi kartı sahiplerini korumayı yönelik hazırlanan PCI-DSS, standartlara uymayan şirketlerin kredi kartı ile satış yapma yetkisini durdurmaya kadar varan yaptırımlara sahiptir.
PCI Veri Güvenliği standartlarının bilişim sektörünü ilgilendiren en önemli zorunluluklarından biri de güvenlik denetimleridir.
SONN, PCI-DSS danışmanlık hizmetleri kapsamında; zafiyet taramaları, penetrasyon testleri, PCI-DSS uygunluğu için pre-audit çalışmaları, olası eksikliklerin raporlanması, önerilerin geliştirilmesi, iyileştirme çalışmaları aşamalarında deneyimli güvenlik danışmanları ile destek vermektedir.

Test servisleri

Uzaktan ve içeriden saldirilarla güvenlik politikalari, sistem altyapisi ve veri güvenliginin ölçülmesi.
Bu testler kurulusunuzdaki veri güvenligi politikalarinin dogruluk ve geçerliliginin gerçek göstergesidir.
Tüm riskleri görebilmeniz için saldirilar kurum içinden ve dışından gerçekleştirilir.

Yönetimsel Güvenlik Servisleri

Dosya sunucuları, veritabanı, e-posta havuzları, websitesi, dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarında bulunan hassas bilgilerin tespit edilmesi, otomatik karantina ve politika tabanlı şifreleme yardımıyla korunması.
E-posta, IM, Web, FTP, P2P, ve genel TCP gibi tüm aR haberleşmesinin incelenmesi ve gizli verilerin bu ağ çıkışları üzerinden kurum dışına çıkarılmasını proaktif olarak bloke edecek politikaların uygulanması.
Gizli verilerin, çıktı, faks veya harici cihazlar aracılığı ile uç noktalar üzerinden kurum dışına çıkarılmasının proaktif olarak engellenmesi.

Adli Bilişim İncelemeleri

Adli bilişim kalitesinde ağ temelli ve sunucu / bilgisayar temelli kanıt toplama, Kanıt içinde anahtar kelime arama, silinmiş dosyaları ve silinmiş dosya kalıntılarını araştırma, Sunucu’dan edinilmiş kanıtlar içindeki dosyaları tasnif etme, dosya tipi ve dosya eklentisi uyuşmayan dosyaları tespit etme , Kriptolanmış dosyalara yönelik şifre kırma analizi hizmetleri rapor halinde sunulur.

Kablosuz İletişim Ağı Güvenlik Denetimi

İyi tanımlanmamış ve standartları iyi belirlenmemiş bir kablosuz ağ, organizasyonları riske atacak zaafiyet ve tehditlerin önemli bir çıkış noktası olmaktadır.
Bu duruma engel olabilmek ve standartları tanımlayabilmek için, tam bir kablosuz ağ analizi yapılmalıdır.
SONN danışmanları, kablosuz ağ zayıflıklarını belgeler ve alınacak önlemleri önerirler.
Bilgi güvenliğini sağlamak için kablosuz bağlantılarda bilginin güvenli bir şekilde transfer olmasını sağlamaktadırlar.